torsdag 15 maj 2014

Lämna inte EU åt utlänningarna!

Två av mina husorgan är Grönköpings Veckoblad och Rojalisten. I senaste numret av GV vill jag bara citera en del av ledaren. " Mot bakgrund av det här anförda är det denna tidnings förhoppning, att Sveriges folk att sluter upp kring sina resp urnor med de rätta sedlarna i sin hand för att därmed understryka angelägenheten av en så svenskbetonad EU-union som möjligt. Att lämna Europa till allsköns utlänningars gottfinnande är sannerligen inget alternativ".

Sitter nu på gruppmöte på SKL. Klarblå himmel i Stockholm. Och folk cyklar som bara den!

Bo Frank
Stockholm 20140515