torsdag 27 februari 2014

Växjö går bra, men....

Överskott i bokslutet igen. Arbete&Välfärd är den nämnd som imponerat mest. Betydligt mindre underskott än väntat. För innevarande år ser det också bra ut. Det är däremot bekymrande att befolkningsstrukturen gör att skattekraften minskar. Nu ut på skolbesök igen! I em möte på Almi och ikväll skall jag grillas på Regionteatern! Bo Frank Växjö 20140227