söndag 2 februari 2014

Tack för allt stöd!

Glömde kommentera de positiva kommentarer som jag fått frör min debattartikel  i SmP igår. Hela 8 eller 9 personer hörde av sig med sms och telefonsamtal. Och något mejl. Någara företagare och personer som för mig var helt okända. De var framför allt glada över en lägesbeskrvning som uppfattades som rätt och riktig. Men jag ser redan sossarnas retorik framför mig. Bo Frank ser unga, arbetslösa och invandrare som problem. Att så inte är fallet begriper vem som helst. Men jag tror faktiskt att jag vinner slaget om att beskriva verkligheten som den är och där människor känner igen sig i min verklighetsbeskrivning!

Det ger sig den 14 september. Om det är realism eller luftslott som vinner!?

Men srunt är strunt och snus är snus om än i förgyllda dossor. Och rosor i ett sprucket krus än ändå alltid rosor.

Fritt efter Fröding. Förr kunde jag säkert 25 Frödingdikter i huvudet, lika många Tegnér, Lenngren och Kellgren. Som jag snöade in på.


Bo Frank
Växjö 20140202