torsdag 16 januari 2014

Torsdag

Rotarymöte. Två personer från kommunens s k Landningsbana var hoss oss och berättade om hur man arbetar med nyanlända flyktingar. Är göda för att Växjös Rotaryklubbar engagerar sig i detta på olika sätt. Det stora problemet är att få människor med bristfälliga språkkunskaper i kombination med dålig utbildning ut på arbetsmarknaden.

Alla som uppbär bidrag borde ha en obligatorisk praktikplats på en arbetsplats. Där man lär sig språket, kommer in i en social gemenskap och knyter kontakter. Kommer att föreslå att vi börjar
jobba med detta!

Växjö 20140116