fredag 24 januari 2014

René och Alvesta

Det stormar i lokalpolitiken. I Alvesta kan allt hända. Och så har Mats J fått en utmanare mindre. Mats har gjort sitt bästa som KSO,  men att ha att göra med Zona F är inte lätt. Har allid haft lätt att prata med Mats och gillar honom. Men AA har dessvärre förgiftat stämningen så att kommunen tappat fart! Mitt råd! Samla ihop er och gå till val som en borgerlig allians!

Inom kd fortsättter spektaklet precis som René säger. Hans vänskap med mig och övriga i alliansen skulle i alla "normala" fall ses som en tillgång. I kommunhuset uppskattas René t o m av dem som varken kanske sympatiserar med kd eller alliansen just genom att han är ärlig och principfast! Jag kommer självfallet att ge min bild av detta spel vid lämplig tillfälle. Efter valet! Jag vet vem som regisserar detta och varför!  För nästan alla politiker, utom René, handlar det dessvärre ofta om att manövrera sig fram till positioner
Principerna viker för att uppnå poster. Har nästan en helt färdigskriven bok om detta och som handlar om Växjö och vårt län. Publicering 2018. Efter valet.

Och jag säger som en tysk politker som jag träffade som ung. Man har ovänner, fiender, dödsfiender och partivänner. I just den ordningen.

Ja, jag ser mig själv som ganska objektiv. Jag befinner mig inte i karriärsstegen och har "inte kommit så långt i politiken"  för att jag vägrat göra avkall på en del av mina principer. Som att inte ställa mig in uppåt!

I nomineringstider kommer människors sämsta egenskaper fram. Som att en del idrottsmän dopar sig, andra frisera CV osv!


Precis som i alla sammanhang finns det hjältar och rötägg inom politiken. Och detta till trots sliter och jobbar nästan alla politiker från alla partier med ganska dåliga löner. Och jobbar hårt och uppoffrande i förhållande till ansvar och utsatthet!


Bo Frank
Växjö 20140124