torsdag 9 januari 2014

Kö till barnpsyk

Träffade en person idag med viss insikt. Han refererade till en artikel om kö till barnpsyk i Växjö. Och det finns säkert en kö.

Personen i fråga tyckte det varit intressant om man någon gång borrade djupare i ämnet. Hur ser produktiviteten ut på våra offentliga institutioner? Det är väl så intressant om man skallö få en uppfattning om ett resursbehov!? Eller?

I kommunen följs detta upp rätt väl. T ex brukartid inom hemtjänsten och liknande!Bo Frank
Växjö 20140109