onsdag 17 juni 2020

Så blev man president på äldre dar....

I eftermiddag avhölls presidentskiftet i Växjö S:t Sigfrids Rotaryklubb på Trädgård de Lux. Jag tillträdde efter Yngve Rehnström. Klubben har legat i Coronavila sedan i mitten på mars och vi kanske kan starta upp våra vanliga frukostmöten i september på Statt med iakttagande av försiktighetsåtgärder. Beslut i början på augusti.

Varför går man på detta?

Har varit medlem sedan klubben bildades för ca 30 år sedan. Förste presidenten var hedersmannen Kurt Johansson, vd på Folksam Auto. Och blev tillfrågad för knappt 18 månader sedan. Plikt. Plikt att ställa upp.

Och. Trevliga medlemmar, dedikerad styrelse och bra kamratskap.


Prio nr 1 är att återstarta verksamheten med glädje, bra program och bra närvaro.

Rotary är en av världens största välgörenhetsorganisationer där " Service above self" är ledstjärnan sedan Rotary bildades 1905 i Chicago.

Medlemmarna ger och samlar in pengar till välgörande ändamål. Vi träffas varje vecka och äter frukost och lyssnar till ett intressant föredrag. Vi är ungefär lika många kvinnor som män från olika yrken i samhället. Och väldigt informella. Olika kommittéer arbetar med allt ifrån miljö till kultur. Och det finns medlemmar som jag vet röstar på många olika partier.

Dagens höjdpunkt var Ingemar Nordström. 89. Som åkt upp från Skåne över dagen för att ge oss oförglömliga musikinslag. Ingemar sa att han ville spela/avsluta med lite riktig musik,  uttryckligen inte Beatles. Han hade hört mig säga en gång att jag gillade Peterson-Berger. Och det blev Intåg i Sommarhage, där han översatt pianonoter till saxofon. Vilken upplevelse.

IN berättade också att Wilhelm P B en gång sagt att saxofonen lät som en mjölkstinn ko som råmade.
Och nu fick WPB i sin himmel och vi andra i Trädgård de Lux.

Jag är inte djupt rörd, men ändå rörd och berörd efter denna fina eftermiddag i en av Växjös finaste oaser.


Avgående president, Ingemar och undertecknad.

I ödmjukhet.


Tack Ingemar Swalander för denna bild.

Bo Frank
Växjö 20200617