onsdag 25 december 2019

Äntligen är julafton över - återupprätta folkhemmet

Den dag under året jag tycker sämst om. Varför har jag för länge sedan klarat ut,  utan Freud, Jung och andra. Den dagen om året som man måste anpassa sig mest.

Har den egenheten att klippa artiklar från tidningar och tidskrifter för att läsa om. Läser om vissa böcker.  De böcker jag läst om flest gånger är Markurells,  ( kanske 50 ggr ) Anteckningar från ett källarhål, Gösta Berlings saga, Don Camillo, Hemsöborna, Markens gröda och Laterna magica……….

Har nu sorterat bort klipp från året. En av de mest intressanta var en s k understreckare med titeln  En gränslös värld föder inga demokratier. Av Hans Ingvar Roth, professor i mänskliga rättigheter vid Stockholms universitet.


Den israeliska filosofen Yael Tamir sägs såga Lennons Imagine därför att en gränslös värld inte föder några demokratier, fritt tolkat.

Nationalismen är ständigt diskuterad, ifrågasatt och hyllad. Jag tror att Roth är på rätt väg när han citerar Tamir; " Den moderna välfärdsstaten behöver en nationell gemenskap för att skapa solidaritet mellan medborgarna".

Vad det inte det som en gång varit vägvinnande för socialdemokraterna som pratade om folkhemmet - en tes som idag är kapad av sd på gott och ont.
Det är ingen tvekan om att globaliseringen triggat igång både höger och vänster. Och båda har rätt.

Trump har massiv uppbackning för handelspolitiken mot Kina. Och där har han rätt.
Kina snor och plagierar, producerar utan mänskliga rättigheter med smog som förmörkar himlen. Vänstern har rätt som ser globaliseringen som ett sätt att fly skatter och avgifter. Pengaströmmarna är ju snabbare än en tsunami.

Sverige är på gott och ont unikt i världen. EU:s enda land där alla partier numera i parlamentet är för EU, sedan sd och v har svängt. Vi måste hantera att vara blågula svenskar med monarki, röd statskyrka och vurm för Änglamarken. Jorden vi ärvde.

Enligt mitt förmenade är den sanne nationalisten den som bäst kan förklara vikten av att tillhöra global värld. Tror man inte på sitt eget lands historia och förmåga kan man inte förstå andra. Och vi måste sluta prata integration och prata om assimilering. Nationell identitet bygger på gemensamma världen som håller oss samman. Och utan dem blir vi söndrade och polariserade. Vi kan inte ta emot människor som vill avskaffa hela vårt samhällssystem. Sedan får biskopar säga vad de vill.

Sammanhållningen i ett land är viktig. Och politiker måsta skapa förutsättningar för att människor känner sig trygga. Sverige är på gott och ont det mest individualistiska landet på jorden. Maximal frihet för individen att välja in absurdum och samtidigt krav på att staten och inte samhället skall hjälpa när det krisar. S i Växjö vill at kommunen skall bygga förvaringsplatser för cykelhjälmar vid stationer. Om inte individen förutsätts klara detta, vad mer skall individen klara?

I dagens debatt är nationalism liktydigt med höger, populism och annat. Frågan är varför vänsterliberaler och socialister släppte tanke på ett folkhem. Med folkskola, företagare,  arbete, arbetsförmedling, egna hem och en blågul fana. Vi som räknar oss som ansvarskännande liberalkonservativa miljövänner måste ta tillbaka initiativet.

"Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill, jorden vi ärvde och lunden den gröna.... "

Det är sunt att vara nationalist och bygga gemenskaper i det lilla och i det stora.

Bo Frank
Växjö 20191225