fredag 2 november 2018

Dubbelfel i SmP

Inte av redaktionen dock. SmP har oftast en bra och kunnig ledarsida. Inte alltid.


Ytterst okunnig ledare i SmP idag. Så dålig och okunnig så jag bemödar mig inte att skicka in ett inlägg och SmP tar för den delen heller inte in mina inlägg. Bara de jag undertecknar som  medtecknare till andra som skriver.

Det kommunala sopmonopolet är det mest effektiva för skattebetalarna!

Hur skulle det se ut om vi hade konkurrerande fjärrvärmeverk med ett nystan av olika ledningar?
Eller konkurrerande sopbilar som körde samtidigt på samma gata?

Problemet är att vi ännu inte har ett monopol! Jag och alla andra politiker från alla partier i SKL arbetar för att kommunen också skall få ansvaret och pengarna för alla återvinningsstationer. Idag tror 99% av medborgarna att kommunerna redan driver denna verksamhet. Man ringer till kommunen när det är skitigt och kommunen får ställa upp.
Att ha en gemensam organisation som omhändertar allt avfall är att göra det bra för skattebetalarna. Växjö kommun har också, vilket ledarsidan är okunnig om, konkurrensutsatt all hämtning av avfallet. Till lägsta kostnad för skattebetalarna. Kommunen är också öppen för att släppa in civilsamhället och privata företag som en del av den cirkulära ekonomin.

Grundansvaret för myndighetsutövning skall dock inte privatiseras, men väl utförandet.

Ledaren avslutas med historielös och okunnig kommentar. " Det kommunala sopmonopolet infördes 1971. Det var samma tidsanda som gav oss monopol på apoteksverksamhet, järnvägstrafik och bilprovning ". Men Gode Gud. Dessa s k monopol hade ju funnits i decennier!!!

Dessutom kan man fråga sig? Hur bra fungerar tåg och infrastruktur när tågbolagen skyller på Trafikverket som i sin tur skyller på sina underleverantörer. På den gamla goda tiden gick och kom tågen i tid. Oavsett väderlek! Ansvaret på en tiden var odelat!

Det går att konkurrensutsatta återvinningsstationerna också. Men det kommunala monopolet på ansvaret är grunden för att det hela funkar! Liksom annan myndighetsutövning inom socialtjänst, rättsväsende etc.

Så till Uppvidinge. En kommunal tjänsteman står i fullmäkige och uttalar sig om kommunens ekonomi och svarar på frågor om framtida besparingar. Har alla politiker slutat??  Detta är inte klokt. Anklagar politiken. Inte tjänstemännen som måste ta ansvaret när politiken fallerar.

Bo Frank
Växjö 20181102