onsdag 9 november 2016

Det värsta sedan andra världskriget?

Ordet katastrof har fått en innebörd. För mänskligheten och miljön. Och detta kan spirda sig som en präriebrand.


Bo Frank

Växjö 20161109