torsdag 7 april 2016

Kronobergs län på väg mot undergång!?

Tidningar är bra på många sätt. Fler kan få veta det jag redan vet. I Dagens Samhället idag framgår det att vårt län tappat flest antal statliga jobb i Sverige samtidigt som de flesta län ökat antalet statliga jobb. Mest har storstadslänen ökat!
Den föreslagna storregionen med en superlänsstyrelse i Kalmar skulle ytterligare minska antalet statliga jobb. Och fortsätter minskningen av antalet poliser får man slå på TV för att se någon. En ny region innebär också att antalet regionala jobb försvinner då sjukvårdsadministration, regional utveckling, kollektivtrafik och kulturadministration flyttas. Att bli en s k  regionhuvudstad ger inga nya jobb i förhållande till numerären idag! Hitintills har det inte presenterats något i en storregion som skulle vara till fördel för medborgarna i vårt län. Eller i Växjö! Därför fortsätter kampen mot den föreslagna storregionen!


Bo Frank
Växjö 20160407