lördag 20 februari 2016

Fantastiska Växjö

Men ser det man vill se. Och allt man ser är verkligt. Byggkranar över allt i Växjö. Nästan noll i arbetslöshet för svenska kvinnor. Det satsats f n mest i Sverige per invånare i form av privata och offentliga investeringar. Det säger sig självt att politiken har möjliggjort ett sådan utvecking. Varför inte på andra ställen?

På bild i SmP en utbrunnen bil i Araby med nypris på 1,3 miljoner. Notis om en äldre kvinna som rånats i Växjö. Man ser det man vill se. På gott och ont är jag kommunens mest välinformerade person. Jag vet vad som är vad och varför kring nästan allt som rapporteras i media. Och många gånger innan det rapporteras.  Jag får information från allehanda slag. Internt i kommunen, av myndigheter, polis, företagsledare och inte minst av medborgare som ger mig förtrodenden i smått och stort. Växjö har flyt och möjligheter som få kommuner i Sverige. Men det växer också fram sociala företeelser som är förfärliga. Som polisen och delar av socialtjänsten ser nästan varje dag. Skulle jag beskriva Sveriges största samhällsproblem idag är det rättssamhällets förfall i kombination med att Sverige inte kan hantera vårt flyktingmottagande med dagens regelverk.

Min uppgift är dock inte att sjunka ner i allehanda grubblerier. Jag måste visa på möjligheter och hur vi tar oss an de utmaningar vi har med de resurser som står till buds. Och vår främsta resurs är 98,5% av medborgarna. Fantastiska Växjöbor. Som arbetar och sliter.

Nu ut och prata med folk på stan. Ännu en lördagsförmiddag! Och promenad runt sjöarna i snålbåsten.

Trevlig helg!

Bo Frank
Växjö 20160220