tisdag 8 december 2015

I rörelse och om SmP... och om Ygeman.....

Vanlig kommunmåndag. Inre tjänst. Uppvaktningar och beredningar. Företagsbesök. Ett företag med kritiska synpunkter på kommunen. Viktigt att kommunicera tillbaka detta. Så möte med Brottsförebyggande rådet. Kan ej kritisera polisen här hemma. De gör vad de kan. Länet har tappat 25% av polistjänsterna på tre år. Så kan det inte fortsätta. Vad gör regeringen?

Bättre? middag hemma för goda vänner. Och s k filmkväll. Såg om Mordet på Orientexpressen. Blev lite sent......

Kommuntisdag med m-möte, blågrönt möte och arbetsutskott. Otroligt gott julbord i Gransholm med nuvarande och f d kommunalråd/förvaltningschefer. Åt för mycket. Möte med kommunens miljöberedning. Ego, ÅKB och Cheryl Jones Fur.

Möte med student/doktorand från Linné.

Möte med journalist. Hem sent.

I morgon åker kommunstyrelsens presidium och kommunchefen för årlig avstämning. Över dagen.

Blev intervjuad av SmP idag om detta med polisen och Araby. Är impad av att ju svårare ämnet är desto bättre är SmP på att återge vad som avhandlas utan konstigheter. Är i princip aldrig missnöjd med hur jag återges annat än en och annan rubrik som inte alla gånger har stöd i texten. Ta detta med invandring och flyktingmottagande. Där en och annan snubblar och måste pudla. Det går att säga vad man tycker - även om nästan ingen vågar det - utan att råka ut för att SmP vänder till det hela till oigenkännerlighet. Den enda tidning jag inte talar med Expressen. Och under lång tid en medarbetare på Radio Kronoberg. Men det sista är utagerat och uppklarat.

Bra i Smp om Beatles idag. Begåvat skrivet.

Tiden går fort. Vet inte om jag hinner med........


PS Alltid lika impad när jag ser Anders Ygeman. Inte impad över AKB som inte klarar av att komunicera det faktum att m vill ha en hårdare politik. Undanglidande! Och undrar om centerpartisetrna i länet vill att c skall vara Sveriges mest flyktingvänliga parti? Heja Ygeman! DSBo Frank
Växjö 20151208