torsdag 3 september 2015

Bilder som skakar

Den som inte berörs av bilden av en uppspolad,  död flyktingpojke är nog inte riktigt frisk. Men att i nästa andetag, påstå att detta är Europas fel, det leder heller inte rätt. De demokratiska staterna med humana invånare berörs kanske på ett sätt som gör att fler länder tar ett större ansvar. Det är rimligt att länder som Sverige och Tyskland går före, men lika nödvändigt att svenska politiker klargör att Tyskland och Sverige inte kan skicka miljontals flyktingar i  svenska och tyska socialförsörsäkrings- och pensionssystem. Den som tar del av media upptäcker att 90% av allt utrymmer ges till personer/företeelser som är för ett generöst flyktingmottagande. Enorm flyktingpropaganda! Varenda morgon. Ord för dagen. P 1. Ta emot fler flyktingar!

 De som är emot,  är skamlösa personer utan hjärta!? Hur frustrerade blir det inte för  alla vettiga personer som egentligen inte gillar sd men som samtidigt anser att Sverige inte kan fortsätta kombinationen av den mest generösa politiken kopplat till de mest generösa bidragen!?  Vem står för sans och måtta i allt. Hjärta och hjärna/gärna?

Är jag ensam om att förstå medborgarna rätt? Nej då. Flertalet politiker tycker så. Men är slavar under politiskt korrekta partipiskor! Och största möjliga tystnad. Jag vet! Träffar varje månad k-råd från alla partier från hela Sverige!

De riktiga demokratierna är dessvärre i stark minoritet bland världens länder.

Jämfört med det vi dagligen ser i världen saknar Sverigen problem. Fick i förra veckan samtal från en ( moderat? ) villaägare som tyckte kommunen skulle hålla denne med gratis bortforsling av trädgårdsavfall! Absurd tanke!

Rotary idag på morgonen. Bra närvaro. Hälsade 400 familjepedagoger välkomna till Växjö genom en halvtimmes skryt/välkomsthälsning på Konserthuset. Beatles är med mig. Sång och dansgruppen Move it, sjöng och dansade till Blackbird. Genial text av Paul McCartney som inte handlar om den koltrast som låter sin vemodiga stämma inleda Beatles orginalispelning. Goggla själva!

Diverse akuta saker. Lunchmöte med kommunalrådskollegor om Höghastighetsjärnvägen. Och vår lysande projektledare.

Föredragning av SAAB om simuleringsmodeller för hållbar stadsutveckling. I Växjö görs världsunika saker av SAAB.

Andra möten. Av det sekreta slaget. Och samtal från kommunmedborgare. Reklamskyltar, skolmobbing och oro för enkelriktningar av gator i staden. Det sista har vi inte kommunicerat på ett bra sätt!

Nu iväg till nästa möte!

Bo Frank
Växjö 20150903