måndag 2 februari 2015

Kyrkan mitt i byn - viktig dag för Sverige!!!

Äntligen. Alliansen tycks få igenom skolavslutningar i kyrkan med religiösa förtecken! Viktig dag för Sverige och tilltron till vårt land.

Observera. Det är bara s k humanetiker som protesterar. Inte muslimer! Inte judar.

Har svårt för Gudsförnekare av olika slag! Och beröringsskräcken för religion!

Känner att jag har mer gemensamt med judar och muslimer än Gudsförnekare!

I vårt land får man ta seden dit man kommer. Utgår ifrån att alla som kommer till Sverige uppskattar det vi står för! Varför väljer man annars Sverige!? Man skall väl inte ta med sig intolerans och förtryck!?


Bo Frank
Växjö 20150202