tisdag 27 januari 2015

OFFER, Nya utmaningar för Växjö! Och för mig! Radio Kronoberg!

Idag går tankarna till förintelsens offer. Och judars situation i Sverige! Kronprinsessan i Polen. Otäckt när en svensk journalist vill pracka på Kronprinsessan påstådda "fläckar" i familjens histioria. Riktigt dålig timing Mådde illa. Och mår illa av att Hitlers och Stalins illdåd spelas upp.....

Suttit i många spännande möten idag. Lunch med en ny kvinlig VD för ett av stadens viktigaste företag. Tog internbudget för hela kommunstyrelsen. Andra intressanta ärenden på au. Anställningsintervjuer för ny kommunchef. Ingenting är klart förrän allt är klart. Och det är det i slutet på februari. Skulle det fallera finns det kompetenta personer att välja på i vår egen organisation.
Mycket av allting just nu!
Fick idag två spännande erbjudanden. Att sitta med i regeringens miljömålsberedning och att bli invald i styrelsen för en känd kulturinsitution. Måste kanske passa om det inte finns möjlighet att gå in efter sommaren. Inte mycket lediga luckor innan midsommar. Höstarna är lite, lite lugnare och det tar en tid på en ny mandatperiod innan allt sätter sig. Mitt liv har varit fyraårscykler i 40 år nu!

Imponerad över allt kommunen åstadkommer. Många duktiga medarbetare. Men det är för mycket interna arbetsmöten där alla skall informeras om allt. Tid för produktion och medborgarkontakter kan ökas. Som Bodil Jönsson sa på en kommunal konferens för 8 år sedan. Alla behöver inte veta allt!

Dyrare för Ljungby kommun säger en statsvetare i Radio Kronoberg!? Sedan när blev statsvetare experter på kommunal ekonomi och Arenabyggen? Finns dessutom ingenting i inslaget som styrker påståendet! Allt vanligare att s k experter kallas in för att styrka medias infallsvinkel.
Bo Frank
Växjö 20150127