onsdag 12 november 2014

Träff med statsministern!

AKB gästade m-gruppen i SKL och framstod som en mycket trolig statsminister efter valet 2018. Rätt tuffa frågor kring sådant som deltagarna ansåg vara angläget. Väckte viss munterhet när jag avslutade mina frågor med att säga att jag inte tänkte blogga om svaren på frågorna!
Under Anders Knapes ledning har vi bra diskussioner och högt i tak! AK borde tillsammans med AKB vara given i ett partipresidium! Och AKB borde ta med sig AK:s ambitioner om att vi i "verkligheten" får ett forum. Inget händer i Sverige! Allt som händer, det händer i en kommun! Och jag märker att många av Sveriges parlamentariker har rätt dåliga kunskaper om kommunernas glädjeämnen och bekymmer!

Många moderater i Shlm är rätt okunniga om läget i landet ockå av det skälet att få m-styrda kommuner har flyktingmottagande av någon omfattning.

Är öppen med allt utom vad som sägs, av vem, på våra interna möten!

Hör nu om bristen på jämställdhet i (s)venska fotbollsförbundet! I TV! Den ena fadäsen efter den andra!

Och från det ena till det andra tycker jag att man skall öka skatten på godis och sänka den på grönsaker! Antalet ton sålt godis bara exploderar år för år! Och läsk och annan skit!


PS Hör Birgitta Olsson förespråka att Sverige skall underlätta för människor att söka asyl i Sverige från andra länder. Man tar sig för pannan! DS


Bo Frank
Stockholm 20141112