torsdag 23 oktober 2014

Öppettider på krogen!

Det lär bli livlig debatt när detta skall avhandlas i fullmäktige. Och ett tufft uppdrag för vår nye gruppledare att fixa en enig blågrön femklöver. Som de flesta vet är jag ingen pådrivare i denna fråga men fogar mig i partiets och femklöverns linje. Jag kräver av andra att vi skall hålla ihop och då får jag rätta mig efter spelreglerna!

F ö konstaterar jag att det blir svårt för regeringen att få igenom en budget med så stark v-profil.

Alliansen med eller utan mp bildar regering efter 2018.


Bo Frank
Växjö 20141023