torsdag 4 september 2014

Jag skiter i styrelsen!

Säger Avdi Islami som är chef för den s k Öppna kanalen. I normal verksamhet innebär ett sådant uttalande att antingen lämnar chefen eller styrelsen. Styrelesens inflytande har emellertid beslysts på ett bra sätt. Det förnekas att verksamheten bekostas av skattepengar. Kommunen betalar stora summor varje år för olika produktioner. Så stora att kommunen nu handlar upp denna verksamhet i konkurrens. ÖKV:s fortsatta uppdrag är under juridisk provning eftersom ÖKV in första instansen forlorat upphandlingen.

Bo Frank
Växjö 20140904