fredag 26 september 2014

Första gruppmötet med nya fullmäktigegruppen!

Bra möte i går kväll. Vi är 29 i fullmäktigegruppen. 19 ordinariue och 10 ersättare. Vi valde igår en nomineringskommitté som fram till den 4 oktober skall föreslå gruppledare och valberedning. Valberedningens uppgift blir att förslår namn till alla poster som m skall tillsätta. Alla medlemmar skall samtidigt tillfrågas om man är intresserad av något speciellt uppdrag. Samtidigt  pågår det förhandlingar i allansen om hur vi ser på det framtida styret i Växjö kommun. Omtag måste av olika skäl ske när det gäller budget för 2015.

Övertygad om att Växjö kommer att få en bra utveckling även de kommande åren.

Bo Frank
Växjö 20140926