tisdag 12 augusti 2014

Tiggarna

Irritationen över tiggare ökar bland medborgare och affärsinnehavare. Vi politiker kan inte blunda för detta. Vi måste kunna hantera det som upplevs som problem även om det inte är alldeles lätt att avgöra vad som kan göras. I grunden måste dessa människors sociala behov avhjälpas i respektive hemländer. Annars har vi snart problem med barn som far illa och liknande i våra kommuner. Regeringen måste följa nogsamt hur man gör i andra länder. Den sociala acceptansen för både ett högt flyktingmottagande och ett ökat tiggeri finns inte. Samtidigt handlar de om människor som är riktigt fattiga och som har sin historia att berätta.

Bo Frank
Växjö 20140812