onsdag 23 april 2014

Företagare utnyttjar praktikanter?

Har haft diverse sjukdom i familjen, arbetsbörda och idag tvingats till Bryssel för att prata på möte. Därför sparsamt med kommentater på bloggen. Har en del att stå i. Får som vanligt varje dag mycket åskter från medborgare och det är jag tackam för. Varje gång någon hör av sig ser jag det som ett förtroende! På sista tiden många som irriterar sig på att företag kan skaffa praktikant på praktikant under långa tider som fullgör ett fullgott jobb. I stället för att företaget kan anställa. Allt ifrån bilvård till lager! Skall ta detta med arbetsmarknadsministern! Det mäste finnas en vettig balans i detta! Bo Frank Bryssel 20140423