fredag 25 april 2014

Bo Frank skryter om Växjö och om Bo Frank

Energy Cities årsmöte, som blev flyttat från Riga till Bryssel av storpolitiska skäl, öppnade igår med en fantomföreläsning av Benjamin Barber. Kring klimatfrågan och varför de nationella regeringarna mer eller mindre struntar i denna fråga. Mycket med utgångspunkt ifrån sin senaste bok If Mayors Ruled The World. Hans tes är att om borgmästarna hade mer makt skulle klimatfrågan lösas därför att borgmäster löser problem medan regeringar skapar problem. Och att borgmästare runt hela världen går före och gör mer än de nationella regeringarna. Detta är ju helt sant! Så är det och inte svårt att förstå att hans ord föll i god jord hos hundratals borgmästare från många, många länder. Efter detta monumentala inledningsanförande var det dags för inbjudna talare. Jag var den som fick starta direkt efter Barber och var den enda som efter Barber fick applåd för mitt inlägg. Gav mig själv en åtta i betyg, men ändrade detta sedan till en nia efter att Barber sammanfattat alla inläggen och framhålligt speciellt Växjö som ett exempel på att hans tes håller. Skall ordna så han kan komma till Växjö. Han bjöd in mig till en konferens i Amsterdam i september. Och det kanske blir en konferens i New York våren 2015. Barber finns normalt sett på Center on Filanthropy and Civil Society at the Graduate Center of the City University of New York. Har fått ännu en bra kontakt. Skall börja läsa hans bok. Fick den signerad med vänlig hälsning. Bryssel 20140425 Bo Frank