onsdag 19 mars 2014

Billströms eftermäle

Alla nöjda. Även jag. Vi känner stor respekt för varandras roller och skillda ingångar i flyktingfrågan. F ö bra fullmäktige. Hoppas på fler ministrar och samhällsledare som stärker fullmäktiges roll som beslutsforum och mötesplats för olika idéer! Frukostmöte idag. Begravning, regionförbundet, ägarsamråd för nya regionen och så några enskilda överläggningar. Och Lakers ångar på mot att vinna SHL! Bo Frank Växjö 20140319