fredag 14 mars 2014

1 april idag

Man tror inte att det är sant att en ev förekomst av några fladdermöss skall kunna få stoppa en vindkraftsutbyggnad! Världen kan gå mot katastrof genom att vi använder energikällor som inte är förnyelsebara. Men några fladdermöss år tydligen viktigare! Det hela är absurt! Bo Frank Norrköping 20140314