lördag 8 februari 2014

René Jaramillo II

Hörde av en tillfällighet intervjun med René Jaramillo på radion igår. Har tidigare sagt att René är en av de ärligaste och mest principfasta politiker jag träffat. Nu fogas ännu en dimension. En man som ofrar sina arvoden och sin politiska passion för att behålla sin vördighet och integritet. Jag har aldrig tidigare hört talas om en politiker i vårt län som låtit sin övertygelse gå före arvoden. Det talas lite om det sista. Men det är ju en del av politiken att manövrera sig till arvoden. Har dett hemska exempel på detta under årens lopp. Att arvodena varit viktigare ön politiken, att man gladligen gått från en konstellation till en annan för att behålla arvoden. Även om de lokala heltidapolitikernas löner är låga i förhållande till ansvaret, har de varit höga för personer som inte haft en alternativ karriär. Det förekommer i princip aldrig att framgångsrika personer väljer politiuken framför en mer välbetald karrriär. Och jag vill nog säga att arvodena och ansvaret för heltidspolitikera inte lockar de bästa. Men nu tillbaka till René. För honom är värdighet, vänskap och principer viktiga. Och det har blivit illa lönat av hans partivänner i länet. Även om det finns andra aamla ideologiska saker som spökar i bahrunden också. René har som lojalde person han är också varit lojal mot sin partiledning. Det är inte omöjligt men näst intill, att ersätta René som en viktig byggsten i alliansen i Växjö.

Bo Frank
Växjö 20140208