torsdag 30 januari 2014

Växjös flyktingmottagande

Så kommer Dagens Samhälle åter med jämförelser av kommunernas flyktingmottagande. Växjö ligger på plats nr 5. Inget jag önskar eller kan påverka överhuvudtaget. Alliansens synsätt är att Växjö  skall ha vår andel av landets flyktingmotatagande. Eller något över.  Men dagens situation är orimlig, De av regeingen utsedda personerna som skall åka runt och försöka förmå kommuner att ta emot flyktingar kommer således inte att få anledning att besöka Växjö.
Och alla propåer från Migrationsverket att utöka sin verksamhet i kommunen har på ett mycket tydlgt och bestämt sätt avvisats av kommunledningen. Med hänvisning till de siffror som DS redovisar idag.
Vårt syn har också med redovisats för länsstyrelsen. .

Bo Frank
Växjö 20140130