torsdag 30 januari 2014

Växjös arbetsmarknad och Nattis

Har skickat ett inlägg med faktaupgifter och kommentarer kring Växjös arbetsmarknad till SmP. Känner behov av att vederlägga en hel del myter. Hoppas det kommer endera dagen.

Noterar att s motionerat om nattis. En enig moderat fullmöktgegrupp kommer att föreslå att motionen avslås. Och alliansen har tidigare gemensamt satt ner foten i denna fråga. Vi satsar på att öka personaltätheten i förskolan.

Bo Frank
Nässjö 20140130