onsdag 22 januari 2014

Så ringde klockan vid fem igen!

Trött! Vaknade i duschen och packade ryggsäcken. Till tåget. På resa till SKL med Monica Samdberg. Den mest effektiva medarbetaren i kommunen. Vi sitter nu på en SKL:dag om internationellt arbete. Jag skall vidare på mitt månadsmöte med SKL och Monica åker hem igen. Har idag på fm avnjutit Anna-Maria Corazza Bildt. Hon höll show i en politikerpanel! Trevliga lokaler på gamla Norra Latin.

Får många kommentarer kring gårdagen i fullmäktige. Noterar att s med glädje tar emot stöd från en person de inte skulla vilja ta i med tång och av sd. Alliansen kommer att söka stöd för en egen majoritet i valet!

Noterar att regeringen dessvärre gjort upp med mp om flyktingpolitiken. Sveriges flyktingpolitik får allt mindre stöd hos svenska folket. Det vet jag som har örat mot marken. Samtidigt är jag djupt engagerad för att Växjö skall ha en så bra politik som möjligt för integration och nya jobb! Alliansen kommer med en del nya förslag under våren.
Räknar dessvärre med att socialbidragen kommer att öka igen under detta år. Trotts att många nya jobb växer till. Det nya är att jobben som skapas inte passar människor som saknar utbildning och språkkunskaper. När Karl-Petter Thorvaldsson säger att "på min tid i Växjö fick man jobb med en gång om man var invandrare". Då visar det att han inte har koll på vilka krav som arbetsmarknaden ställer idag. Och att han inte ser utbildningsnivån för de flyktinggrupper som kommit på senare tid.
I Sverige går man 15 år i skola för att bli anställningsbar. Vi kam inte tro att nyanlända skall kunna fixa detta på ett par år!

En av Växjös viktigaste utmaningar är nya jobb och jobbspår som leder från bidragsförsörjning och utanförskap tlll egen försörjning och integration!

Sverige kommer inte att funka om vi säger nej tll invandring. Men vi kan heller inte under lång tid ha en vädligt annorlunda flyktingpolitk från övriga Europa. Det vore förödande om mp eller sd får igenom allt som de föreslår!

Hör från alla företagsbesök att de tror på frantiden. Jobben växer till. T o m pessimistiska DI talar om jobbtillväxt. Att Sverige har starkast ekonomi i Europa. Jag tror på Växjö, Sverige. Och alliansen.

Och jag lär mig mycket just nu genom att höra Hans Abrahamsson från Gbg Univetrsitet prata om värderingsgrund hos invandrarungdomar som känner sig utanför. Skall prata med René om att vi kanske borde ha en bred kontaktyta mellan kommun, företag och invandrarungdomar. Och McDonalds. Där får både svenskar och invandrare ofta sitt första jobb. Och vi skall bygga ut sommarjobben till feriejobb. För alla ungdomar. Mer om detta under våren och när alliansen presenterar nästa budget. Är full av optimism. Har har mycket idéer alla bolla med mina alliansvänner och andra partier!

Bo Frank
Stockholm 20140122Bo Frank
Växjö 20140122