söndag 23 april 2023

Lärande i Kosovo - land, stad och islam - inför språkkrav för politiker.......

 Nästan en vecka i Kosovo. Glad och stimulerad. Bra resa och nya intryck. Ingår i en s k styrgrupp med vårt Kosovosamarbete som firat 10 år. Säkert 150 medabetare från kommunen varit där och lika många från Kosovo i Växjö. Allt ifrån handikappomsorg till att bygga upp kommunala arkiv. 

Kom under Ramadan. Fick börja äta på rest efter solens nedgång. Ingen alkohol. ( Bara på en del hotell)

De som varit med länge märker en tilltagande islamisering. Som i Bosnien. Mer arabmusik på restauranger än balkanmusik. Och nya moskéer som betalas av andra stater. Besökte en nytt dagcenter för handikappade. Från 2019. Det regnade in och stank mögel. Amställda som gör heroiska insatser. Besökte lyxiga fritdsgårdar´som drillar ungdomar i High Tech. Gymnaiskolor, dagis. Många samhällsinstitutioner. Och några företag. Tradition av att återinvandrade mecenater satsar socialt. 

Åkte med Maja Delbejak, projektledare på ID. Mångspråkig, mångkulturell, ansvarstagande och mycket begåvad. Arijeta Reci, sosse från Växjö. Vår del ledare och pratar albanska. Och Ola Hammarström. Chef för kommunledningskontoret i Växjö. Ett jäkla bra gäng. Som tillförde och något och tog till sig.

Har annars upplevt som politiker under snart 50 år att många politiker vill "ut och åka". Men kan inte tillföra något p g av bristande språkkunkaper och avsaknad av social talang. Och detta fortsätter i kommnen Oavsett färg på styret. Och det handlar också om politiker i s k ledande ställning.

En udda uppgift för en kommun i Kosovo. Kommunala bidrag för varje ko och get. Och oxå från staten

Bedömer deras kommunala administration som anorektisk. Men effektiv. Det kryllar inte av versksamhetsutvecklare. Hos oss har det gått över styr. I kommuner och regioner. En gymnasieskola.

Inte en elev i korridorerna. Man reser sig upp när någon kommer in i klassrummet. Eller lämnar. Högre lärartärhet än i Sverige, fast en lärare gör 20 timmar i veckan. Förskolor, samma lärartäthet som hos oss. Ingen vet vad kostavvikelser är. 

Skrämmande politiskt. Problem med serber fortfarande. Var i Mitrovica. Stad i Kosovo. Gick inte att köra över bron till denna stadsdel i Kosovo. Italienska KFOR styrkor vaktar bron. Sjukt. 

Och en del andra underligheter som det inte lämpar sig att skriva. 


Möte med styrgrupp i deras kommunhus. Ung dam, 11 år som på perfekt engelska berättade om en programvara hon fixat. Pojkar och flickor berättade om applikationer de skapat. Från 8 års ålder och úppåt. Perfekt engelska. 

Ungt par som återkommit som mecenater från Tyskland för att skapa en fritidsgård för 90 ungdommar för språk och digitalisering. 


Vår gemensamma projektstyrelse. Borgmästare, ord KF, kultur för v chef 23 år och pol utsedd, Medina och man från oppositionen. 


Vår Arijeta tar emot diplom från kommunen. 

O mitt diplom. På barnbibliotek. Kunde berätta att jag träffat Pippi, Inger Nilsson. 

Bra och effektiv resa. Via CPH- Wien-Pristina. Ger mersmak. O i höst kommer de till oss. 

Hatten av för ID i Växjö och deras överkvalificerade medarbetare. 
 
Och för att Växjö ligger i topp bland Sveriges kommuner i internationella frågor, trots lite nedrustning p g av pandemi och lite annat. 

Tacksam för livet som ger mig så mycket av att lära och se andra kulturer. Men mer och mer oroad över hur Sverige blundar för problem i vårt land. Ett land kan bara byggas av människor som vill arbeta. Och inte av motsatsen. 

Bo Frank
20230423