måndag 20 september 2021

Hans högvördighet biskopen i Växjö

 Välkänd dikt av Fröding. Och speglar också hur biskopar titulerades på den tiden.....

Vi har haft kyrkoval. Det man kan läsa i media är att utträden ökar valår. Att partilistor backar och att opolitiska nomineringsgrupper som POSK ökar. Detta tyder på att de medlemmar som faktiskt är kvar inte vill ha partilistor till kyrkan och/eller att kyrkan skall vara partipolitisk obunden. Ofattbart också att det finns röster från kyrkan som inte oroas av att man/vi tappar medlemmar.

Något uppseendeväckande att vår biskop har åsikter om utgången av valet. I diverse media. Kan till viss del hålla med biskopen om en del i hans uttalanden.   Och det är det som är kruxet i ett nötskal.   Att en ledande företrädare för kyrkan uttalar sig om hur medlemmarna faktiskt röstar. Då betyder det att biskopen underkänner de val de röstande har gjort. I stället för att laga efter läge och inkludera alla medlemmar av kyrkan som faktiskt gått och röstat. 

Men hur skulle det uppfattas om direktören för riksdagsförvaltningen hade åsikter om valet till riksdagen? Om regiondirektören recenserade valet till regionen. Eller om en kommunchef hade åsikter om utgången i ett kommunval? Helt uteslutet. Finns inte på kartan. 

Lite partisk. Har ställt upp för Borgerligt alternativ som är en av de partipolitiskt obundna nomineringsgrupperna till kyrkan. Svag framgång, men dock, i Växjö. 

Ett annat kuriosa. Namnet kristdemokraterna klingar gott i mina öron, mitt andra parti efter m. Men drygt 1% i kyrkovalet. Detta visar på det komplexa i detta. 

PS Det som händer nu är att de flertalet företrädare för partigrupperingar backar upp biskopen. Det är också talande..... DS


Bo Frank

20210920