fredag 28 maj 2021

Sverige äts upp inifrån

 Ryssland och Kina kan sitta still i båten. 

Vi äts upp inifrån. Högsta antalet skjutningar i Europa, världens mest generösa flyktingpolitik och en fristad för allehanda yrkeskriminella. Som av diverse s k humanitära skäl inte kan utvisas. Bara tolkkostnaderna vid våra domstolar har ökat med över 100% på tre år och uppgår till ett par hundra miljoner. Advokater har inte samma låga arvoden, kostar ca 2 miljarder ochsumman har fördubblats på 10 år. Räkna till de miljarder som staten plundras på varje år i allt ifrån bidragsbrott till annan avancerad ekonomisk brottslighet. 

Det finns dock inget större samband som jag kan se mellan de s k kvotflyktingarna och brottslighet. Men bara det faktum att Sverige tar 10% av alla kvotflyktingar på jorden. Vi är 10 miljoner av 7 miljarder människor på jorden. Även detta är förknippat med stora kostnader då Sverige tar de med sämst förutsättningar. Men det sista kan jag dock se en humanitär poäng med även om antalet är extremt stort. Och borde sänkas. Något som m föreslår. 

Det ger dock större rubriker att några förtroendevalda i regionen också skall få en minnesgåva precis som anställda för någon tusenlapp. Eller att elever inte gillar skolmaten. 

Skall man stänga ute världen eller ta in den? Jag menar mentalt. 

Och vi läser också att Sverige är det mest Covidsmittade i Europa. 

Hur har det blivit så här?

Några webbmöten idag. Grillen fram ikväll. Till Göteborg i morgon för att se lilla barnbarnet Vincent. 

Till Växjö några dagar. ,

Står på altanen. Kullens fyr långt borta och havet nära. Himlen runt hörnet, för att travestera Lisa Nilsson. Torekov 20210528

Bo Frank