torsdag 12 december 2019

Jag lämnar stiftsfullmäktige - Malin Lauber

Idag går en avsägelse av uppdraget som ledamot av stiftsfullmäktige. Jag delar inte biskopens uppfattning i frågor som berör det som jag anser ligger närmre politiska ställningstagande än ställningstagande för svenska kyrkan. Jag är dock medveten om att det finns beröringspunkter och gränsen kan vara hårfin. 

Jag har full respekt för biskop Fredrik som agerar utifrån vad han anser vara rätt och riktigt. Vi har haft en stillsam och artig mejlkonversation de senaste dagarna och jag uppfattar att vi har respekt för varandras åsikter.

Jag kvarstår som ledamot av fullmäktige för Växjö Pastorat, ett uppdrag jag tycker mycket om. Och därmed också som medlem i Svenska kyrkan.

För att göra det mera begripligt. Biskopen är enligt min åsikt ganska politisk och tar ställning i frågor där det finns mycket stora åsiktsskillnader mellan såväl medborgare som medlemmar i kyrkan.


PS Det som nu kommer att hända att biskopen kommer att få stöd av människor som av olika anledningar inte tillhör svenska kyrkan. Och som kanske dessvärre inte heller vill bli det. DS


PSPS Inte helt oväntat gör Malin Lauber biskopen en björntjänst. Malin har flera gånger gått till angrepp mot tendenser till att strama upp flyktingpolitiken hos socialdemokraterna. Till skillnad från valvinnande kollegor ( s )  från t ex Eskilstuna och Katrineholm som vill minska flyktingmottagandet. DSDS

Bo Frank
Växjö 20191212