onsdag 30 januari 2019

Manifest för Sverige - sprid gärna!

I vårt land och hos partierna saknas en debatt om hur det goda samhället ser ut i praktiken. Detta är mitt bidrag. Skrivet rakt upp och ned samtidigt som jag lyssnat på partiledardebatten i TV.


I mitt Sverige uppträder vi anständigt mot varandra. Vi värdesätter natur, kultur och demokrati. Vi anser att alla människor är lika mycket värda. Vi tar ansvar för att göra oss anställningsbara eller för att försörja oss genom seriösa företag. Vi vill bli en del av samhällsgemenskapen och bidra till samhällets utveckling efter vår förmåga. Vi följer lagen och betalar skatt. Vi gör insatser i föreningsliv, kyrkor, kultur och idrottslivet. Vi respekterar olika åsikter inom ramen för ett anständigt och demokratiskt samhälle. Vi vinner respekt genom det vi gör. I mitt Sverige skapar vi förutsättningar för kunskapsförsprång, företagande och innovationer. Arbete och utbildning skall alltid vara mer lönsamt än socialbidrag också för stora familjer. Människor i missbruk får stöd och förutsättes ta emot stöd för att få stöd. Vi stöttar skolan i sitt svåra uppdrag - inte föräldrar som vill att skolan skall ge glädjebetyg utan ansträngning hos eleverna. Vi respekterar polis och rättsväsende,  som är samhällets grundfundament för gemensamt skydd. Vi ställer upp för försvaret av vårt land, våra grundlagar och den frihet vi har. Vi missbrukar inte yttrandefriheten. Vi kan både kritisera och respektera fria media. Vi är toleranta till olika religioner som inte gör anspråk på att dominera eller genomsyra våra liv. Vi tillåter olika former vård och omsorg som vilar på vetenskaplig grund och som inte sorterar människor efter religiösa och politiska åsikter. Vi får del av samhällets resurser efter behov och belönas efter hur hårt vi arbetar och anstränger oss. Vi delar inte in yrkeslivet i fina eller inte fina jobb. Alla människor i de flesta yrken behövs. Vi tar ansvar för oss själva och för världen utifrån att vilja vara ett föredöme,  men med utgångspunkt ifrån att vi är 9 miljoner människor på en jord som skall försörja 9 miljarder människor. Vi måste lära oss att skilja gott från ont. En bärande idé i alla religioner. I ett tolerant land kan vi inte tolerera människor som inte respektera andra människor, demokratiska åsikter eller humanism. I mitt Sverige kan man inte leva ett materiellt bättre liv på bidrag än den som arbetar och betalar skatt till andras välfärd. I mitt Sverige har vi fler poliser än moralpoliser som stänger in människor i extrema religiösa föreställningar. I mitt Sverige finns det bara plats för människor som vill ge män och kvinnor samma rättigheter och skyldigheter. I mitt Sverige respekterar vi människor av olika sexuell läggning. I mitt Sverige lyssnar politiker på medborgarna och föraktar inte dem som inte klarar övergången till en digital och modernare värld. I Sverige  låser man in personer under lång tid som vid upprepade gånger skadar andra människor oavsett sinnestillstånd, uppsåt eller missbruk. I mitt Sverige finns ingen vårdpersonal med fuskutbildningar. I mitt Sverige är det högre straffsatser för vanvård av människor än för vanvård av djur. I mitt Sverige arbetar den svenska kyrkan för kristna människors möjligheter i och utanför Sverige. Vi slipper böneutrop. Den som inte accepterar vår syn på jämställdhet har sannolikt valt fel land att bo i.

I mitt Sverige tillåter vi inte - oftast - utländska ungdomsgäng att tränga sig in på jourcentraler och sjukhus för att gå före i kön, skrämma gamla och sjuka - och vårdpersonal. Vi tillåter inte utan åtgärd att lärare blir kallade hora i skolan. Vi accepterar inte att invandrare är extremt, extremt överrepresenterade i brottsstatistiken. Vi kan inte fortsätta ha världens mest generösa flyktingmottagande/anhöriginvandring. Vi klarar inte en ökad brottslighet samtidigt som vi har ett nedmonterat rättsväsende. Vi kan inte acceptera religioner som vill styra samhällsliv och lagstiftning. Vi kan inte ha en tandlöst försvar där ryssar snart är det enda försvar vi har och där kinesiska företag tar över vår IT-sektor. Vi tillåter inte den nya tekniken att göra oss till slavar i vårt eget land. Vi kan inte tillåta,  i ett läge av brist på utbildad personal hos företag och inom välfärden,  att människor jobbar mindre för samma lön. I mitt Sverige parkerar inte ungdomar utan arbete lyxbilar på platser för människor med rörelsehinder. I mitt Sverige kan vi inte ha medborgare som inte respekterar livräddande verksamhet genom hemtjänst, ambulans, brandkår och polis. I mitt Sverige får man inte rösta efter tre år i landet, utan medborgarskap och utan att kunna ett ord svenska. I mitt Sverige kan inte nyanlända personer som inte arbetat en dag i vårt land få samma ekonomiska och sociala skyddsnät som den svensk som under lång tid bott i vårt land. I Sverige totalförbjuder vi religiösa friskolor. Vi tror inte på en mångfald utan att veta vad mångfald står för. I mitt Sverige har vi effektiva gränskontroller - nåt som helt saknas idag.
I mitt Sverige kan man inte diskriminera en person av utländskt ursprung på arbetsmarknaden. Man   skall inte utvisa personer med fast arbete och inkomst. I Sverige släpps inte villkorligt frigivna tjuvar två gånger samma dag för olika stölder. I  mitt Sverige är bildning fundamentet för en sund tolerans. I mitt Sverige går bistånd till människor med funktionshinder före generella välfärdsökningar för alla. Och vi sätter bidragstak. I vårt land skall frukt och grönt bli billigare än läsk och godis. I  mitt Sverige fasar vi ut plaster som förstör sjöar och hav. Vi återanvänder plast och sätter pant på alla plastflaskor - allt ifrån schampo till ketchup.

Vården är inte i första behov av mer pengar,  utan av effektivare styrning, logistik och ledarskap. Och fler utbildade inom bristyrken. Nya ledigheter som familjevecka ökar vårdköerna.
Skolan har mest resurser i världen men presterar inte i topp. Statlig eller kommunal skola är en pseudodebatt. Blir det mindre stök i klassrummen eller undervisar läraren bättre för att det står staten på löneavin? Hur väl fungerar statlig polis och arbetsförmedling. Skolan behöver hem som motiverar elever att lära sig nåt och att plugga. Och ett starkare ledarskap och möjligheter att tvinga elever till särskilda undervisningsgrupper.

I mitt Sverige återerövrar vi de värderingar som byggde Sverige till ett välfärdsland för de arbetsamma, vetgiriga och hederliga. I mitt Sverige utgår stöd till folkrörelser som bildar och utbildar medborgare i ett sammanhang till ansvarskännande individer. I mitt Sverige är vårt land aktiv inom Europeiska Unionen, Nato och FN. Och vi ger inte bistånd till korrupta länder.Jag skulle tro att detta manifest för Sverige skulle samla en majoritet av både svenskar och personer som invandrat till vår land.

För den vetgirige. Idag är det 50 år sedan Beatles gjorde sin sista konsert på ett tak i London - tre år efter den näst sista livekonserten 1966 i San Fransico. Ringo och producenten till filmen Let it be - som ligger på nätet - gick upp o rekade platsen. Ovanpå skivstudion. Se och njut. Svanesången för västvärldens största kulturfenomen.


Bo Frank
Växjö 20190129