onsdag 30 november 2016

SmP granskar Bo Frank - Vill ni se räkningarna?

SmP har begärt ut underlag till alla mina reseräkningar utomlands sedan 2006. Att det kommer just denna vecka är ingen tillfällighet. Återkommer till det i annat inlägg längre fram. Jag önskar lycka till i granskningen. Har inget att dölja. Har förmodligen glömt att skriva en och annan reseräkning som jag haft rätt till! Bra att ha marginalerna på det hållet!  Det " enda"  jag kan ångra är tvärtom att jag inte under hela min tid som KSO lämnat in reseräkningar för att ha kört egen bil kors och tvärs i staden under alla dessa år. Och för att jag i princip aldrig lämnat in nån reseräkning, som jag haft rätt till, för resor i Sverige. Har ej heller begärt en krona för alla utländska delegationer som jag bjudit hem till mig/oss! Och uppvaktat med diverse saker för egna pengar! Allt från sylt till CD-skivor!
För att spara pengar för kommunen och för ett mera personligt värdskap!  Mina räkningar har granskats och attesterats i vederbörlig ordning. Man kan säga vad man vill om mig. Men närig är jag inte.

Har bett att få samma fil med reseräkningar om detta som SmP fått. De samlade reseräkningarna.  Från kommunens lönekontor. Det är dessvärre inget man får per automatik. Har inte öppnat en lönespec de senaste åren! Eller kollat min lön!

Har skickat samma fil Radio Kronoberg. Så de kan titta också. Och ni som vill se mina reseräkningar från de senaste 10 åren! Mejla tillbo.frank@vaxjo.se  Så skickar jag filen.


Hoppas att SmP lägger ut samma  fil på sin hemsida till allmän beskådning och nedladdning! Skulle gärna göra det här, men som alla vet är jag inget tekniskt snille!
PS En kommun som gör det till en fullmäktigefråga om kommunala medarbetare skall få en julsmörgås är dömd till undergång. DS
 


Växjö 20161130


Bo Frank