torsdag 8 oktober 2015

Anna Fransson

Förstår inte att omgivningen reagerar på ett väldigt otrevligt sätt  mot både politikerkollegor och tjänstemän. Då är det svårt att bygga broar.

Har inte upplevt något liknande i politiken under alla år.

Fortsatta besök samtal om förutsättningar för småskalig livsmedelindustri. Trots relativt hög arbetslöshet vittnade en företagare om att man inte skulle klara sig utan arbetskraft från t ex Marocko och Ukraina. Italienare vill inte arbeta!? Hört liknande i Norge som inte skulle klara sig utan de mest företagsamma ungdomarna som lägger ett år eller två där.

Intressant att höra Piere Hamrin om livet i Italien.

I morgon tar denna delen av resan slut.

Bo Frank
Milano 20151007