fredag 24 juli 2015

Nunnan Syster Karin och SD:s nya opinionssiffror

Trodde att gårdagens sommar var det bästa programmet. Men ännu ett snäpp bättre idag. Syster Karin från Alsike kloster. Inte för att hon spelade Beatles, men för hela storyn. Världen behöver fler oaser där trasiga människor kan bli hela. Världen behöver fler oegennyttiga personer. Har i decennier skrivit och hyllat alla människor som sliter för andra. I föreningslivet, i kyrkor och i kloster. Kärlek utan gränser måste finnas i större utsträckning än en värld med gränser. Världen behöver dock
personer/institutioner som engagerar sig för att ta emot flyktingar.

Samtidigt som varje samhälle behöver ett folkligt stöd för politiken. Och motkrafter.  I Sverige håller sd på att bli största parti. Varför? Alliansen låter regeringen få fritt mandat att föra en politik son alliansen bekämpade innan valet. Till detta kommer en flyktingpolitik som är helt uppåt väggarna och som bara har sd som opponent. Skulle svenska folket veta hur dagens bidragassystem/pensionsförmåner ser ut för de nyanlända, skulle sd sannolikt som protest i opinionsundersökningar bli största parti. Skyll inte våra nya svenskar för detta! Det är inte de som utformat systemen.

Samtidigt. Med eller utan samband. Handgranater. Bilbränder. Människor är bara människor. Och reagerar med ryggmärgen. Då behövs både syster Karin, humanism och kärlek till medmänniskor. Men också politiker som tar människors oro på allvar.

Och inte bara skyfflar alla "problem" på kommunerna. Det regeringen gör idag, precis som den gamla, är att avsvärja sig allt ansvar för Sveriges extrema flyktingpolitik/bidragspolitik. Inget händer i Sverige. Allt händer i en kommun. Och moderaterna anser att landet skall ha en extremt generös inställning men att de starkaste moderatfästena ( Undantag Växjö) skall slippa ansvar!

Än en gång. Jag anser att Sverige skall vara ett generöst land. Men inte så extremt generöst jämfört med alla andra länder i EU. Och att det måste finnas ett respektavstånd för både svenskar invandrare mellan att arbeta eller ha bidrag. Skulle tror att 80% av svenskarna delar min uppfattning!

Bloggar inte på någon dag i hopp om att detta skall bli läst och spritt!

Skänk gärna en gåva till Alsike kloster. De har ambitioner!

Bo Frank

Blekinge 20150724