måndag 18 maj 2015

AKB och burka

Om vår partiledare är rätt uppfattad av SmP ser hon inget problem med burka. Utgår ifrån att AKB blivit felciterad. Å andra sidan tror jag inte det då SmP behandlar känsliga ämnen seriöst. Har en helt annan uppfattning än min partiledare. Burka är inte att jämföra med rånarluva. Men burka hör inte hemma i ett öppet, demokratiskt och jämställt samhälle. Skäms inte ett dugg för att vara en politker som delar medborgarnas värderingar.

Bo Frank
Växjö 20150518