onsdag 11 februari 2015

Earth Hour och Riv upp etableringsreformen!

Det är en sann fröjd att personligen leda kommunens miljöberedning som koordinerar kommunens miljöarbete. Vi har nu Sveriges mest omfattande Earth Hour program. 9 dagar fyllda med aktiviteter. Är så imponerad över våra tjänstemän, samarbetet med näringslivet och universitetet. Och vi släcker givetvis en timme på lördagen 28 mars.

Julia Ahlrot som leder miljöarbetet är effektiv. Enormt effektiv. Tjänstemän kommer på sekunden och drar sitt ärende och går sen vidare. Inte som i en del nämnder i kommunen där många tjänstemän bara sitter av hela möten.
Växjö kommer också att presentera krav på regeringen och på EU-kommissionen. Växjömanifestet kommer också att skickas till Europas kommuner!

Vi får tunga föreläsare från utlandet och nationellt.

Synd att klimat- och miljöarbetet inte tar större utrymme på den internationella arenan. Den globala uppvärmningen skördar fler offer än IS brutala slakt av människor!

Nyligen bad en chilensk stad om hjälp med att utveckla ett koncept för att bli Sydamerikas grönaste stad!

Växjös ambition är att vara vassast i världen på miljö-och klimatfrågor!

Så har forskningen vid Linnéuniversitetet bekräftat det jag och många med mig redan visste. Men det var ännu värre. 10 av 700 har fått jobb under de två första åren på statens ansvar för etablering av flyktingar på arbetsmarknaden. Hade kommunen haft kvar ansvaret och jag uppvisat dessa siffror hade jag fått avgå! Kolla Radio Kronobergs hemsida!


Bo Frank
Växjö 20150211