tisdag 16 december 2014

Kommunen som jultomte och om sd

Det är många som ligger på och vill ha stöd av kommunen. Och därför gäller det att vara extra försiktig med nya åtaganden. Trots allt är Arenastaden en gigantisk framgång för regionnen. 1% av kommunens budget. Tusentals ungdomar som strömmar igenom varje vecka. Många nya jobb har skapats. Det måste finnas ett långtsiktigt tänk i allt. Finns det någon som på fullt allvar vill tänka bort Arenastaden?

Sista? arbetsutskottet för året. Tvingades som extraärende ta upp nytt avtal med migrationsverket om ensamkommande flyktingbarn..Står med att amsvar som jag inte vet hur vi skall hantera.¨

Enkelt för sd att ställa sig vid sidan om verkligheten som om världen inte fanns. Samtdigt som detta parti ökar sina extrema uttalanden och ståndpunkter på rikplanet.

Tveksamt om tomten kommer till sd.

Och kanske inte till Löfvén heller. Som bara skyller sina tilllkortakommanden på andra. Han har f n bara en enda tanke. Att alliansen skall hjälpa honom kvar vid makten. I stället för att låta talmannen bolla frågan till alliansen, utlysta han nyval. Och det är väl bra. Alliansen skapade under 8 år Europas högsta sysselsättningsgrad samtidigt som Europa var i kris.  Löfvén körde i diket efter två månader. Det är om detta valet skall handla.

Nu jullunch med fullmäktiges hedersbelönade och så årets sista fullmäktigemöte!

Så hem och packa för avfärd till Mexico i morgon bitti! Min längsta utlandsledighet sedan 1974!

Växjö 20141216

Bo Frank