torsdag 20 november 2014

Växjö om 10 år!

Ett som vanligt välbesökt och välorganiserat frukostmöte med Expansiva Växjö. Denna gång i församlingshemmet. Dagens tema, stolthet och ambassadörskap. Denna seans avslutades med att jag gav min målbild om var Växjö är om 10 år!

Diverse små möten idag och inre tjänst. Gillar annars management by walking around! Urvärmlänningen och produktionschefen Lennart Nilsson på Gunnebo tar två varv i verkstan varje dag!

Skall i em åka till Kalmar för att vara med på Sydsam-möte ikväll. I morgon möte i Kalmar om höghastighetsjärnväg och om Regionteaterns framtid! Jag kan inte ha roligare jobb!

Mycket stolt över mina medarbetare på näringslivkontoret. Tre företag vittnade idag om att de kommit till Växjö för att de här fått det bästa bemötandet!


PS Sitter nu på Sydsam och konstaterar att det är en spillra av vad det var.....och läser i media att Ljungbygänget kallat till ett möte motsvarande det vi har i Kalmar i morgon. Svårbedömt om det någonsin blir en s k höghastighetsbana i Sverige med den teknik som finns idag. Verkar vara svårt at räkna hem rent samhällsekonomiskt.....

Bo Frank
Växjö 20141120