söndag 2 november 2014

AKB och DN idag!

Nöjd med DN idag. Korrekt tolkad och återgiven. Ångrar bara delvis det sista därför att det är svårt att uttolka vad som avsågs med det sista. Annie Lööf som partiledare i m! Tror att jag sa Carl Bildt eller Annie Lööf.
En fri tolkning av mig själv är att det kan säkert funka. Med AKB. Enda skillnaden är väl att AL inte kommer från Stockholm. Och som många vet den partiledare som impat mest på mig under senare tid!  Dessutom är AKB förmodligen enda möjligheten att i närtid får en kvinlig statsminister.  AKB tar sig dock inte dit via kvotering. Något som  jag också gillar.
Det enda som stör mig vid nationella mediakontakter är att viljan att placera in mig på en höger-vänsterskala. Det går inte. Övertygad medlem av Rojalistiska föreningen och försvarsvän. Radikal när det gäller miljö, jämställdhet och stora offentliga anslag till kulturen. Ogillar skattesmitare.
Anser dock att försiktighetsprincipen i miljösammanhang är en konservativ tanke. Och enligt Burke kan man inte lämna efter sig en sämre milljö. Det stöder tanken om att samhället är ett fördrag mellan levande, döda och ofödda.

Nu tvätta och stryka hustuns blusar. Ett mariakat skrämmer inte vare sig hemma eller på jobbet där jag har Anna Tenje och andra damer som vet vad de vill.

Nu kan du inte sitta där längre, anmärker lilla frun!

Bo Frank
Växjö 20141102