onsdag 8 oktober 2014

Vad man inte får lära sig på universiteten!

Jag vet att en skicklig politisk reporter eller en erfaren politiker vet mycket mer än statsvetare om hur det egentligen fungerar och hur det går till i praktiken i politiken.
Just nu sitter man och förhandlar/kohandlar runt om i Sveriges kommuner. Och kohandel är inget dumt ord.  Min erfarenhet är att i ungefär 40% av kommunerna är den främsta drivkraften för majoritetsbildningar två variabler. Personkemi och ekonomisk vinning för den enskilde politikern. Och dessa i kombination i lägre eller högre grad. Vi ser detta i vårt eget län. Och detta gynnar vågmästare allra mest. Det finns kommunet där personliga motsättningar som nedärvs drabbar partierna. Och att misslyckade politiker i brist på andra knappast utmanas är synd. Många drivande och duktiga personer i yrkeslivet kan inte tänka sig att vara heltidspolitiker med den komination lön/arbetstid/utsatthet som idag råder. Vilka blir det då över till politiken?

Blockpolitikens fördel är att man kan hålla tillbaka dessa variabler enligt ovan. I Växjö har vi haft blockpolitiken mer eller mindre cementerad sedan 1985. Nu har vi hamnat i ett läge då ett block faktiskt upphört. Alliansen har ersatts av en blågrön femklöver.

Forskning och dokumentation kring majoritetsbidlningar på lokal nivå existerar knappt.

Bo Frank
Bryssel 20141008