torsdag 16 oktober 2014

Offentligt eller privat och om teaterns framtid!

Fick så en tid på vårdcentralen Centrum. Träffade en trevlig läkare som gick igenom mina åkommor. Remiss ortopeden och rekommenderades att söka hjälp hos sjukgymnast. Ringde landstinget och fick höra ett suckande över hur svårt det var med tider. Ringde privat sjukgymnast och fick tid genast. Det här med fritt vårdval är inte så dumt. Landstinget har monopol på hörapparater. Ett halvt års väntetid. Till en optiker kommer man  genast!

Förfärligt liv i Blekinge igen om teatern. Mycket i media. Landstinget Blekinge vill utvärdera hela verksamheten där man själv är delägare. Tar kraft från vår Magnus Holm. Är inte främmande för att vår region och Växjö kommun löser in Blekinge så får de klara sin teater själva!


Bo Frank
Växjö 20141016