onsdag 13 augusti 2014

Om tiggare

Som alla vet som följt mina funderingar kring detta ämne pöå bloggen under lång tid, så har jag haft en resonerande stil utifrån frågans komplexitet och att det ytterst handlar om de svagaste människorna. Och så är det fortfarande. Och förbud löser varken fattigdomen eller grundproblemen. Men vi kan samtidigt inte ha en svensk linje som dels drastiskt skiljer sig från våra grannländer och som samtidigt saknar folkligt stöd. Då gror politikerföraktet. Det som upprör människor mest är dock att politiker från de etablerade partierna inte lyfter de frågor där det finns starka åsikter. Eller problemställningar.

Edmuns Burke talade om att ett samhälle måste utvecklas gradvis så att människor hänger med! Om alla skall med och om alla behövs, då måste vi politker vara lyhörda. Inte mästrande!

Bo Frank
Växjö 20140818