torsdag 28 augusti 2014

Nuläge!

I em möte med polisen. Kring allehanda frågor. Från tiggare till ordningsläget i Växjö.  Bättre och bättre samsyn.
Så valarbete. Bra intresse för oss i valstugan.

Är dock rejält trött på några saker. Hur partier överbjuder varandra på riksplanet.

Hoppar samtidigt högt när jag hör Björklund. Att skolan i Sverige sköts av amatörer. Sådana som Stefan Bergström och andra, ganska många, fp-ordföranden som leder utbildningsnämnder i landet.

Om staten sköter allt bäst. Varför inte lägga ner alla kommuner? Hur funkar Trafikverk, arbetsförmedling, rättsväsende, försvaret mm?

Kd vill förstatliga sjukhusen. Varför inte all äldreomsorg?

Inom en femårsperiod så kommer en debatt om kommunalisering av polisen. Detta är på gång inom c och kanske inom m.

Jag anser att effektivitet nås i samhällen som inte är toppstyrda!

Det handlar om ledarskap och strukturer oavsett  vem som är huvudmän!

Ser fram emot valarbetet i morgon! Dock ledsen för att jag inte kan sitta i telefon hur länge som  helst med alla som ringer. Så är det!

Bo Frank
Växjö 20140828