torsdag 31 juli 2014

Det byggts för mycket i Växjö?

Om Peab är rätt citerade i SmP så anser de att det är risk att det byggs för mycket i Växjö. Onekligen en intressant synpunkt som måste analyseras.

Bo Frank
Växjö 20140731