fredag 27 juni 2014

Kommer att ta lokalt initiativ för ökad integration!

Idag kian man inte tvinga föräldrarlediga att läsa SFI, vilket i ptaktiken kan innebära att man under många pårs vistelser i Sverige inte pratar svenska! Jag kommer att tillskriva både arbetsförmedling och Arbete och välfärd att man faksiskt skall tvinga/erbjuda förälödrarlediga SFI. Detta kan ev kombineras med öppen förskola. Fick först igår reda på att det förhåller sig på det sättet! Otroligt så många byråkratiska hinder det finns för integration!

Kommer att tillskriva Arbeteb och Välfärd om detta!

Bo Frank
Växjö 20140627