fredag 13 juni 2014

Domare som ser dåligt!

Med Anna T för att gå igenom vårt utskick av info inför valet. Klockan 9 gick vi och öppnade valstugan och satt där till 12. Alliansmöte om vårt gemensamma valmanifest. Vid 15 hade jag och Per Schöldberg ärendegenomgång till sista au ínnan sommaren. Gick så till valstugan och stängde strax innan sex. Fem timmar i stugan idag. Bara en otrevlig persson. Hade en bra dag!

Läser på radions hemsida att några cykeldemonstrerar för en generösare alsylpolitik! De måste förmodligen sakna både karta, kompass och GPS. Och ha navigerat helt fel! Lika dålig syn som domarna som dömer machen Mexico - Kamerun!

Och i Växjö tingsrätt har ännu en rättegång måst tas om för att vittnen inte behagar dyka upp. Det kostar hundratals miljoner varje är och leder till att kriminella kan gå fria. Är kritiskt mot vårt rättsväsende!

Bo Frank
Växjö 20140613