onsdag 2 april 2014

Man ser det man vill se - eller?

Så är det i tillvaron. Ser man tecken tror man på global uppvärmning. Tror man på global uppvärmning så ser man tecken. Helt klart att kommunen, medborgarna och polisen måste enas om hur verkligheten ser ut. Har brottsförebyggande råd idag. Tänker lyfta frågan med polisen om lämpligheten av att ha ett s k Direktmöte om hur det är i Araby. Kommer det folk som " vågar prata av sig "? Det finns argument för och emot. Tänker ofta på hur vi politiker skall hantera känsliga frågor. Skall vi avstå ifrån att beskriva verkligheten som vi ser den av rädsla för att stigmatisera läget? Eller skall vi agera svenskt och stoppa huvudet i sanden? Jag kan dock som högst politiskt ansvarig slå dövörat till när ansvariga politiker och tjänstemän för skola och socialtjänst under lång tid kommer till oss politiker med en problembeskivning som baseras på flera hundra kommunalt anställda som arbetar i området. Har vi mer ofattande informationskanaler? Och jag förstår polisen som säkert också känner att man inte alltid räcker till. Denna diskussion kommer aldrig att ta slut. Men de bekymrar mig att polisen och kommunen till synes står så långt ifrån varandra när det gäller att beskriva hur vi uppfattar verkligheten. Och om det som det ibland sägs att sanningen ligger någonstans mitt emellan, då är det illa nog! Detta är inte den enda frågan jag sliter med. Idah började jag sju och slutar väl vid elva. Ännu en 70-timmars arbetsvecka. Nästa mandatperiod skall jag ordna mer av avlastning och smala av det jag skall syssla med. Har svårt att säga nej bär folk ringer om allt sådant som inte är mitt primära ansvarsområde! Bo Frank Växjö 20140402